Author name: Mariola Nawrocka

Ursyn

Imię Ursyn – pochodzenie i znaczenie Ursyn to męskie imię o niezwykle bogatym pochodzeniu i głębokim znaczeniu. Jest ono wywodzone z języka łacińskiego, a jego korzenie sięgają starożytnego Rzymu. Imię to jest związane z kultem boga Jowisza, który w mitologii rzymskiej był uważany za ojca wszystkich bogów i ludzi. W języku łacińskim imię Ursyn brzmiało […]

Ursyn Read More »

Treweriusz

Imię Treweriusz – pochodzenie i znaczenie Treweriusz jest męskim imieniem o niezwykle interesującym pochodzeniu. Pochodzi ono od łacińskiego słowa „treverus”, które oznaczało mieszkańca miasta Trewir w dzisiejszej Niemczech. Imię to było popularne wśród starożytnych Rzymian, a jego nosiciele często byli związani z tym miastem. Pierwsze wzmianki o imieniu Treweriusz Pierwsze wzmianki o imieniu Treweriusz pochodzą

Treweriusz Read More »

Tomaida

Imię Tomaida – pochodzenie i znaczenie Tomaida jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. W starożytnej Grecji imię to brzmiało „Thomais” lub „Thomaide”, a jego pierwotne znaczenie to „bogini mądrości”. Imię to było często nadawane córkom bogów i bohaterek mitologii greckiej. Współcześnie imię Tomaida jest bardzo rzadko spotykane i nie ma ono swojego

Tomaida Read More »

Teodozjusz

Imię Teodozjusz – pochodzenie i znaczenie Teodozjusz jest męskim imieniem pochodzenia greckiego, które składa się z dwóch części: „theos” oznaczającego „bóg” oraz „doron” oznaczającego „dar”. Oznacza więc dosłownie „dar od boga”. Jest to imię o silnym chrześcijańskim wydźwięku, ponieważ w starożytności było ono noszone przez wielu świętych i biskupów. Pochodzenie imienia Teodozjusz Imię Teodozjusz wywodzi

Teodozjusz Read More »

Sulpicjusz

Imię Sulpicjusz – pochodzenie i znaczenie Sulpicjusz jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „sulpitius”, oznaczającego „związany z siłą”. Imię to nosiło wielu znanych i szanowanych w starożytnym Rzymie mężczyzn, a jego popularność utrzymuje się do dziś. Pochodzenie imienia Sulpicjusz Imię Sulpicjusz wywodzi się od rzymskiego rodu patrycjuszy o tej samej nazwie.

Sulpicjusz Read More »

Sulisław

Imię Sulisław – pochodzenie i znaczenie Sulisław jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka słowiańskiego. Składa się ono z dwóch członów: „suli” oznaczającego „słońce” oraz „sław” oznaczającego „sława”. Imię to można przetłumaczyć jako „sława słońca” lub „sława promieniująca ze słońca”. Jest to imię bardzo rzadko spotykane w Polsce, jednak posiada bogatą historię i ciekawe

Sulisław Read More »

Skarbimir

Imię Skarbimir – pochodzenie i znaczenie Skarbimir jest męskim imieniem o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „skarb” oznaczającego „bogactwo” oraz „mir” oznaczającego „pokój”. Imię to można więc tłumaczyć jako „ten, który przynosi bogactwo i pokój”. Jest to imię bardzo rzadko nadawane w Polsce, jednak posiada ono długą i ciekawą historię. Pochodzenie imienia

Skarbimir Read More »

Rustyk

Imię Rustyk – pochodzenie i znaczenie Rustyk jest męskim imieniem o niezwykle interesującym pochodzeniu i bogatej historii. Jest to imię, które może wywołać wiele skojarzeń i asocjacji, a jego znaczenie jest bardzo głębokie i symboliczne. Pochodzenie imienia Rustyk Imię Rustyk wywodzi się z języka greckiego, gdzie pierwotnie brzmiało jako „Rustikos”. Oznaczało ono „wiejski” lub „związany

Rustyk Read More »

Remigia

Imię Remigia – pochodzenie i znaczenie Remigia jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „remigium”, które oznacza „wioślarstwo” lub „wiosłowanie”. Imię to nosiło wiele znaczących postaci w historii, a jego popularność utrzymuje się do dziś. Pochodzenie imienia Remigia Imię Remigia wywodzi się z Rzymu, gdzie było popularne już w czasach

Remigia Read More »

Racibor

Imię Racibor – pochodzenie i znaczenie Racibor jest męskim imieniem o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „raci” oznaczającego „wojownik” oraz „bor” oznaczającego „walka”. Imię to jest więc dosłownie tłumaczone jako „wojownik walczący”. W Polsce imię Racibor jest stosunkowo rzadko nadawane, jednak w niektórych regionach kraju cieszy się pewną popularnością. W 2019 roku

Racibor Read More »

Przemysł

Imię Przemysł – pochodzenie i znaczenie Imię Przemysł jest męskim imieniem pochodzenia słowiańskiego. W języku polskim występuje od wieków, a jego popularność wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to imię o bogatej historii i głębokim znaczeniu. Pochodzenie imienia Przemysł Imię Przemysł wywodzi się od staropolskiego słowa „przemysł”, które oznaczało „działalność gospodarczą” lub „przedsiębiorczość”. W

Przemysł Read More »

Pelagiusz

Imię Pelagiusz – pochodzenie i znaczenie Pelagiusz jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu. W języku łacińskim brzmiało ono „Pelagius”, a jego pierwotne znaczenie to „morski” lub „związany z morzem”. Imię to wywodzi się od greckiego słowa „pelagos”, które również oznacza morze. W starożytności imię Pelagiusz było popularne wśród chrześcijan, ponieważ nawiązywało do symboliki morza jako

Pelagiusz Read More »

Patrycy

Imię Patrycy – pochodzenie i znaczenie Patrycy jest męskim imieniem, które wywodzi się z łacińskiego imienia Patricius. Jest to forma zdrobniała od słowa patricius, oznaczającego „szlachetny” lub „arystokratyczny”. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, jednak najczęściej spotykane jest w krajach anglojęzycznych. Pochodzenie imienia Patrycy Imię Patrycy wywodzi się z Rzymu, gdzie

Patrycy Read More »

Pakosław

Imię Pakosław – pochodzenie i znaczenie Imię Pakosław jest męskim imieniem pochodzenia słowiańskiego. Składa się ono z dwóch członów: „pako” oznaczającego „pakować” oraz „sław” oznaczającego „sława”. Oznacza więc dosłownie „ten, który pakuje sławę” lub „ten, który przynosi sławę”. Jest to imię bardzo rzadko nadawane w Polsce, jednak posiada bogatą historię i ciekawe znaczenie. Pochodzenie imienia

Pakosław Read More »

Matron

Imię Matron – pochodzenie i znaczenie Imię Matron jest stosunkowo rzadko nadawanym imieniem, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „mater”, co oznacza matka. Jest to imię żeńskie, które nosiły już kobiety w starożytnym Rzymie. Pochodzenie imienia Matron Imię Matron wywodzi się z mitologii rzymskiej, gdzie Matrony były boginiami opiekuńczymi kobiet i dzieci.

Matron Read More »

Marcjusz

Imię Marcjusz – pochodzenie i znaczenie Marcjusz jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „marcus”, oznaczającego „młody wojownik” lub „wojownik Marsa”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, gdzie Mars był bogiem wojny i opiekunem miasta. Pochodzenie imienia Marcjusz Imię Marcjusz wywodzi się z języka łacińskiego, a jego korzenie sięgają czasów starożytnego

Marcjusz Read More »

Mamert

Imię Mamert – pochodzenie i znaczenie Imię Mamert jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa „Mamertus”, które oznacza „poświęcony bogom Marsa”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, a jego nosicielami byli głównie kapłani i wyżsi urzędnicy. Pochodzenie imienia Mamert Imię Mamert wywodzi się od rzymskiego boga wojny – Marsa. W starożytnym

Mamert Read More »

Ludwin

Imię Ludwin – pochodzenie i znaczenie Imię Ludwin jest męskim imieniem o długiej historii i bogatym znaczeniu. Pochodzi ono z języka germańskiego, a dokładniej z połączenia dwóch słów: „hlud” oznaczającego „sławny” oraz „wine” oznaczającego „przyjaciel”. Oznacza więc dosłownie „sławnego przyjaciela”. Imię to jest popularne w wielu krajach europejskich, szczególnie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz w

Ludwin Read More »

Ludomił

Imię Ludomił – pochodzenie i znaczenie Ludomił jest męskim imieniem o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „ludo”, co oznacza „lud” oraz „mił”, co tłumaczone jest jako „miły, przyjemny”. Imię to można więc interpretować jako „miły dla ludu” lub „przyjemny dla ludzi”. Jest to imię bardzo rzadko nadawane w Polsce, jednak posiada bogatą

Ludomił Read More »

Liberiusz

Imię Liberiusz – pochodzenie i znaczenie Liberiusz jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu, które wywodzi się od słowa „liber”, oznaczającego „wolny”. Imię to nosiło wielu świętych i biskupów w historii Kościoła katolickiego. Pochodzenie imienia Liberiusz Imię Liberiusz wywodzi się z języka łacińskiego, a jego korzenie można doszukiwać się w mitologii rzymskiej. Według legendy, Liber był

Liberiusz Read More »

Łazarz

Imię Łazarz – pochodzenie i znaczenie Imię Łazarz jest jednym z najstarszych imion męskich, które wywodzi się z języka hebrajskiego. W Biblii występuje ono w kilku postaciach, takich jak Eleazar czy Eliezer, jednak najbardziej znana jest postać Łazarza z Betanii, brata Marii i Marty, którego Jezus wskrzesił z martwych. Łazarz to imię o głębokim znaczeniu

Łazarz Read More »

Ja Mina

Imię Ja Mina – pochodzenie i znaczenie Ja Mina jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka arabskiego. Jest to imię o bardzo bogatym i interesującym pochodzeniu, a jego znaczenie jest niezwykle piękne i głębokie. Pochodzenie imienia Ja Mina Imię Ja Mina wywodzi się od arabskiego słowa „jamina”, które oznacza „prawa ręka” lub „praworęczność”. W

Ja Mina Read More »

Horacjusz

Imię Horacjusz – pochodzenie i znaczenie Horacjusz jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu. W języku łacińskim brzmiało ono „Horatius”, a w starożytnym Rzymie było bardzo popularne. Imię to wywodzi się od słowa „hora”, które oznacza godzinę lub porę dnia, oraz od imienia boga rzymskiego Horusa. W mitologii rzymskiej Horacy byli trzema braćmi, którzy stali się

Horacjusz Read More »

Gorzysław

Imię Gorzysław – pochodzenie i znaczenie Gorzysław jest męskim imieniem o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „gorzy” oznaczającego „gorący” oraz „sław” oznaczającego „sława”. Imię to można więc tłumaczyć jako „ten, który jest pełen gorącej chwały”. Jest to imię bardzo rzadko nadawane w Polsce, jednak posiada bogatą historię i ciekawe znaczenie. Pochodzenie imienia

Gorzysław Read More »

Godzisław

Imię Godzisław – pochodzenie i znaczenie Godzisław jest męskim imieniem o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „godzi” oznaczającego „dobry” oraz „sław” oznaczającego „sława”. Imię to można więc przetłumaczyć jako „ten, który ma dobrą sławę” lub „ten, któremu przysługuje dobra sława”. Jest to imię bardzo rzadko nadawane w Polsce, jednak wciąż cieszy się

Godzisław Read More »

Dobrogost

Imię Dobrogost – pochodzenie i znaczenie Dobrogost jest męskim imieniem o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „dobro” oznaczającego dobro oraz „gost” oznaczającego gościnność lub duch. Imię to można więc tłumaczyć jako „ten, który jest dobry dla gości” lub „ten, który ma dobrego ducha”. W Polsce imię Dobrogost pojawiło się już w średniowieczu

Dobrogost Read More »

Balbin

Imię Balbin – pochodzenie i znaczenie Imię Balbin jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa „balbus”, które oznacza „niemy” lub „zakłopotany”. Imię to nosiło wielu świętych i biskupów, a także kilku władców. Pochodzenie imienia Balbin Imię Balbin wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można doszukiwać się również w językach germańskich. W

Balbin Read More »

Apollo

Imię Apollo – pochodzenie i znaczenie Apollo jest imieniem męskim, które wywodzi się z mitologii greckiej. Jest to jedno z najbardziej znanych i popularnych imion wśród Greków oraz w kulturze zachodniej. Imię to nosiło wiele ważnych postaci w mitologii, a także zostało przekazane do wielu dzieł literackich, sztuki i muzyki. Pochodzenie imienia Apollo Imię Apollo

Apollo Read More »

Łarysa

Imię Łarysa – pochodzenie i znaczenie Łarysa jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od słowa „laros”, które oznacza „radosny” lub „wesoły”. Imię to jest bardzo popularne w krajach słowiańskich, szczególnie w Rosji, na Ukrainie oraz w Polsce. Pochodzenie imienia Łarysa Imię Łarysa ma swoje korzenie w mitologii greckiej. W mitologii ta

Łarysa Read More »

Łarisa

Imię Łarisa – pochodzenie i znaczenie Łarisa jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od słowa „laros”, które oznacza „radość” lub „wesołość”. Imię to jest bardzo popularne w krajach bałkańskich, szczególnie w Bułgarii i Macedonii. Pochodzenie imienia Łarisa Imię Łarisa ma swoje korzenie w mitologii greckiej. Według legendy, była to nazwa jednej

Łarisa Read More »

Żanna

Imię Żanna – pochodzenie i znaczenie Żanna jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. W Biblii występuje jako forma skrócona imienia Joanna, które oznacza „Bóg jest łaskawy”. Jest to również żeński odpowiednik imienia Jan, które pochodzi z języka greckiego i oznacza „Bóg jest miłosierny”. Imię Żanna jest więc silnie związane z religią i

Żanna Read More »

Żaklina

Imię Żaklina – pochodzenie i znaczenie Żaklina jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od słowa „zacharias”, które oznacza „pamiętający Boga”. Imię to jest wariantem imienia Zachariasz, które było popularne wśród Żydów. W Polsce imię Żaklina pojawiło się stosunkowo niedawno, głównie za sprawą literatury i filmów. Pierwsze wzmianki o tym imieniu pochodzą

Żaklina Read More »

Świętosława

Imię Świętosława – pochodzenie i znaczenie Świętosława jest imieniem żeńskim o słowiańskim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch członów: „święto” oznaczającego „święty” oraz „sław” oznaczającego „sława”. Imię to jest bardzo rzadko nadawane w Polsce, jednak ma bogatą historię i ciekawe znaczenie. Pochodzenie imienia Imię Świętosława wywodzi się z języka starosłowiańskiego, gdzie pierwotnie brzmiało ono jako

Świętosława Read More »

Złata

Imię Złata – pochodzenie i znaczenie Imię Złata jest rzadko spotykanym imieniem, które wywodzi się z języka słowiańskiego. Jest to żeńska forma imienia Złat, które pochodzi od słowa „złoto”. Imię to jest bardzo bliskie naturze i symbolizuje bogactwo, piękno oraz siłę. Pochodzenie imienia Złata Imię Złata wywodzi się z kultury słowiańskiej, gdzie było popularne wśród

Złata Read More »

Łucja

Imię Łucja – pochodzenie i znaczenie Łucja jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „lux”, które oznacza „światło”. Imię to jest bardzo popularne w wielu krajach, szczególnie w Europie. Pochodzenie imienia Imię Łucja wywodzi się od starożytnego rzymskiego rodu Lucjuszów. W Rzymie było ono używane jako przydomek dla osób o

Łucja Read More »

Żanetta

Imię Żanetta – pochodzenie i znaczenie Żanetta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka włoskiego. Jest to forma żeńska imienia Janettus, które z kolei jest zdrobnieniem imienia Jan (Janusz). Imię to jest bardzo popularne w krajach europejskich, szczególnie we Włoszech, Francji i Polsce. Pochodzenie imienia Żanetta Imię Żanetta wywodzi się od łacińskiego imienia Janettus,

Żanetta Read More »

Żaklin

Imię Żaklin – pochodzenie i znaczenie Żaklin jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka francuskiego. Jest to forma żeńska imienia Jacques, które z kolei pochodzi od łacińskiego imienia Jacobus. W Polsce imię to jest stosunkowo rzadko nadawane, jednak w innych krajach europejskich, takich jak Francja czy Niemcy, jest bardzo popularne. Pochodzenie imienia Żaklin Imię

Żaklin Read More »

Żaneta

Imię Żaneta – pochodzenie i znaczenie Żaneta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Pochodzi od imienia Jan, które oznacza „Bóg jest łaskawy”. Jest to jedno z najstarszych imion chrześcijańskich, które było popularne już w czasach starożytnych. Pochodzenie imienia Imię Żaneta wywodzi się od męskiego imienia Jan, które było bardzo popularne wśród Żydów.

Żaneta Read More »

Zygmunta

Imię Zygmunta – pochodzenie i znaczenie Imię Zygmunta jest męskim imieniem pochodzenia germańskiego. W języku staro-wysoko-niemieckim brzmiało ono jako „Sigismund”, co oznaczało „zwycięski opiekun”. Imię to składa się z dwóch części: „sig” – co oznacza „zwycięstwo” oraz „mund” – co oznacza „ochrona, opieka”. W Polsce imię Zygmunta pojawiło się w XIII wieku dzięki królowi Czech

Zygmunta Read More »

Zuza

Imię Zuza – pochodzenie i znaczenie Imię Zuza jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Jest to skrócona forma imienia Zuzanna, które wywodzi się z języka hebrajskiego. W Biblii imię to występuje jako Zuzanna lub Szoszanna, a jego pierwotne znaczenie brzmi „lilia” lub „kwiat”. W Polsce imię Zuza pojawiło się dopiero w XIX wieku

Zuza Read More »

Scroll to Top