M

Margarita

Imię Margarita – pochodzenie i znaczenie Margarita jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „margarita”, które oznacza perłę. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, w tym w Hiszpanii, Rosji, Grecji czy Włoszech. Pochodzenie imienia Margarita Imię Margarita ma długą historię i pochodzi z czasów starożytnych. W […]

Margarita Read More »

Margaryta

Imię Margaryta – pochodzenie i znaczenie Margaryta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Jest to wariant imienia Małgorzata, które z kolei pochodzi od słowa „margarites”, oznaczającego „perłę”. Imię to jest popularne w wielu krajach, m.in. w Polsce, na Ukrainie, w Rosji czy we Włoszech. Pochodzenie imienia Margaryta Imię Margaryta wywodzi się od

Margaryta Read More »

Margerita

Imię Margerita – pochodzenie i znaczenie Margerita jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „margarita”, które oznacza „perłę”. Imię to jest popularne w wielu krajach, głównie w Europie, Ameryce Łacińskiej oraz na Filipinach. Pochodzenie imienia Margerita Imię Margerita wywodzi się z łacińskiego imienia Margarita, które z kolei pochodzi od greckiego

Margerita Read More »

Margit

Imię Margit – pochodzenie i znaczenie Margit jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka germańskiego. Jest to wariacja imienia Małgorzata, które z kolei pochodzi od greckiego słowa „margarites”, oznaczającego „perłę”. Imię to jest popularne w wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Szwecja czy Węgry. Pochodzenie imienia Margit Imię Margit pojawiło się w Europie Środkowej

Margit Read More »

Margita

Imię Margita – pochodzenie i znaczenie Margita jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „margarita”, które oznacza „perłę”. Imię to jest popularne w wielu krajach, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Pochodzenie imienia Margita Imię Margita wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można doszukać się także w języku

Margita Read More »

Margot

Imię Margot – pochodzenie i znaczenie Margot jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka francuskiego. Jest to forma skrócona od imienia Małgorzata, które z kolei pochodzi od greckiego słowa „margarites”, oznaczającego „perłę”. Imię to jest popularne w wielu krajach, głównie w Europie i Ameryce Północnej. Pochodzenie imienia Margot Imię Margot pojawiło się w języku

Margot Read More »

Margota

Imię Margota – pochodzenie i znaczenie Margota jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od słowa „margarites”, które oznacza „perłę”. Imię to jest bardzo popularne w krajach europejskich, szczególnie we Francji, gdzie jest uważane za jedno z najpiękniejszych imion dla dziewcząt. Pochodzenie imienia Margota Imię Margota wywodzi się od starożytnych Greków, którzy

Margota Read More »

Marharita

Imię Marharita – pochodzenie i znaczenie Marharita jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Jest to wariant imienia Margarita, które z kolei pochodzi od słowa „margarites”, oznaczającego „perłę”. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Hiszpanii, Rosji, Grecji czy Włoszech. Pochodzenie imienia Marharita Imię Marharita wywodzi się od

Marharita Read More »

Marharyta

Imię Marharyta – pochodzenie i znaczenie Marharyta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Jest to wariant imienia Maria, które pochodzi od hebrajskiego imienia Miriam oznaczającego „ukochana” lub „bitterness”. Imię to jest bardzo popularne na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich, takich jak Białoruś czy Litwa. Pochodzenie imienia Marharyta Imię Marharyta wywodzi się od

Marharyta Read More »

Mari

Imię Mari – pochodzenie i znaczenie Mari jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jest to skrócona forma imienia Maria, które oznacza „ukochana” lub „miłosna”. Imię to jest bardzo popularne na całym świecie i występuje w wielu kulturach. Pochodzenie imienia Mari Imię Mari wywodzi się od biblijnego imienia Miriam, które nosiła siostra Mojżesza

Mari Read More »

Maria

Imię Maria – pochodzenie i znaczenie Imię Maria jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich na świecie. Występuje w wielu kulturach i językach, a jego historia sięga tysiące lat wstecz. Jest to imię o bogatym znaczeniu i symbolice, które przetrwało wiele zmian i ewolucji przez wieki. Pochodzenie imienia Maria Imię Maria wywodzi się z języka hebrajskiego,

Maria Read More »

Maria

Imię Maria – pochodzenie i znaczenie Imię Maria jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich na świecie. Występuje w wielu kulturach i językach, a jego historia sięga tysiące lat wstecz. Jest to imię o bogatym znaczeniu i symbolice, które przetrwało wiele zmian i ewolucji przez wieki. Pochodzenie imienia Maria Imię Maria wywodzi się z języka hebrajskiego,

Maria Read More »

María

Imię María – pochodzenie i znaczenie Imię María jest jednym z najpopularniejszych imion na świecie, szczególnie w krajach hiszpańskojęzycznych. Jest to żeńskie imię o pięknym brzmieniu, które nosi wiele znaczeń i symboli. W tym tekście przyjrzymy się pochodzeniu oraz różnym interpretacjom tego pięknego imienia. Pochodzenie imienia María Imię María wywodzi się z języka hebrajskiego, gdzie

María Read More »

Mária

Imię Mária – pochodzenie i znaczenie Imię Mária jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich na świecie. Występuje w wielu krajach i kulturach, a jego pochodzenie jest bardzo bogate i różnorodne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu pięknemu imieniu, jego historii, znaczeniu oraz popularności. Pochodzenie imienia Mária Imię Mária wywodzi się z języka hebrajskiego, gdzie

Mária Read More »

Mariam

Imię Mariam – pochodzenie i znaczenie Mariam jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jest to forma żeńska imienia Maria, które pochodzi od imienia Miriam. W Biblii imię Mariam nosiła siostra Mojżesza i Aarona. Pochodzenie imienia Imię Mariam wywodzi się z języka hebrajskiego i jest złożone z dwóch słów: „mar” oznaczającego „gorzki” oraz

Mariam Read More »

Mariami

Imię Mariami – pochodzenie i znaczenie Mariami jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jest to forma żeńska imienia Maria, które pochodzi od imienia Miriam. W Biblii imię Miriam nosiła siostra Mojżesza i Aarona, a także matka Jezusa Chrystusa. W języku hebrajskim imię Miriam oznacza „ukochana” lub „bogini morza”. Natomiast w języku arabskim

Mariami Read More »

Marian

Imię Marian – pochodzenie i znaczenie Imię Marian jest jednym z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Według danych GUS, w 2020 roku nosiło je ponad 300 tysięcy mężczyzn. Jest to imię o długiej historii, które ma swoje korzenie w języku łacińskim. Pochodzenie imienia Marian Imię Marian wywodzi się od łacińskiego imienia Marius, które było popularne

Marian Read More »

Mariana

Imię Mariana – pochodzenie i znaczenie Imię Mariana jest żeńskim odpowiednikiem imienia Marian, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi ono od słowa „Marianus”, które oznacza „związany z Marią” lub „poświęcony Marii”. Imię to jest bardzo popularne w wielu krajach na całym świecie, a jego znaczenie jest ściśle związane z religią chrześcijańską. Pochodzenie imienia Mariana

Mariana Read More »

Marianna

Imię Marianna – pochodzenie i znaczenie Marianna jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Składa się ono z dwóch części: „mar” oznaczającego „gorzki” oraz „jana” oznaczającego „łaska”. Imię to można więc tłumaczyć jako „gorzka łaska” lub „gorzkie miłosierdzie”. W Biblii imię Marianna pojawia się w postaci Mariam, będącej formą skróconą od imienia Miriam.

Marianna Read More »

Marianne

Imię Marianne – pochodzenie i znaczenie Marianne jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka francuskiego. Jest to złożenie dwóch imion: Maria oraz Anna. W Polsce imię to jest stosunkowo rzadko nadawane, jednak w krajach anglojęzycznych cieszy się dużą popularnością. Pochodzenie imienia Marianne Imię Marianne wywodzi się od łacińskiego imienia Maria, które z kolei pochodzi

Marianne Read More »

Mariano

Imię Mariano – pochodzenie i znaczenie Mariano jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „Marius”. Imię to jest popularne w wielu krajach, głównie w Hiszpanii, Włoszech, Argentynie oraz w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Pochodzenie imienia Mariano Imię Mariano wywodzi się od rzymskiego nazwiska „Marius”, które było popularne w czasach starożytnych. Nazwa ta

Mariano Read More »

Marie

Imię Marie – pochodzenie i znaczenie Marie jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Pochodzi od imienia Miriam, które oznacza „ukochana” lub „bogini morza”. Imię to jest bardzo popularne na całym świecie i występuje w wielu różnych formach, takich jak Maria, Mary, Marija czy też Maryam. Pochodzenie imienia Marie Imię Marie wywodzi się

Marie Read More »

Mariela

Imię Mariela – pochodzenie i znaczenie Mariela jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hiszpańskiego. Jest to zdrobnienie od imienia Maria, które pochodzi z hebrajskiego i oznacza „ukochana” lub „przepełniona łaską”. Imię to jest bardzo popularne w krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Hiszpanii i Portugalii. Pochodzenie imienia Mariela Imię Mariela wywodzi się od

Mariela Read More »

Marieta

Imię Marieta – pochodzenie i znaczenie Marieta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „marius”, które oznacza „morski” lub „związany z morzem”. Imię to jest wariantem popularnego imienia Maria, które jest jednym z najczęściej nadawanych imion na świecie. Pochodzenie imienia Marieta Imię Marieta pojawiło się w Europie w XII wieku

Marieta Read More »

Marietta

Imię Marietta – pochodzenie i znaczenie Marietta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka włoskiego. Jest to zdrobnienie od imienia Maria, które z kolei pochodzi od hebrajskiego imienia Miriam. W języku hebrajskim Miriam oznacza „ukochana” lub „pocieszycielka”. Imię to jest bardzo popularne w wielu kulturach i występuje w różnych formach. Pochodzenie imienia Marietta Imię

Marietta Read More »

Mariia

Imię Mariia – pochodzenie i znaczenie Mariia jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jest to forma żeńska imienia Maria, które pochodzi od imienia Miriam. W Biblii imię to nosiła siostra Mojżesza i Aarona. Pochodzenie imienia Mariia Imię Mariia wywodzi się od hebrajskiego słowa „מִרְיָם” (Mirjam), które oznacza „ukochana” lub „bitter”. Imię to

Mariia Read More »

Marija

Imię Marija – pochodzenie i znaczenie Marija jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jest to forma żeńska imienia Maria, które pochodzi od imienia Miriam. W Biblii imię to nosiła siostra Mojżesza i Aarona. Pochodzenie imienia Imię Marija jest bardzo popularne w krajach słowiańskich, takich jak Polska, Rosja, Chorwacja czy Serbia. Jednak jego

Marija Read More »

Marika

Imię Marika – pochodzenie i znaczenie Marika jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od imienia Maria, które z kolei pochodzi od hebrajskiego imienia Miriam. Imię to oznacza „ukochana” lub „pocieszycielka”. W różnych kulturach imię to może mieć również inne znaczenia, na przykład w języku polskim może oznaczać „morska panna” lub „błogosławiona”.

Marika Read More »

Marin

Imię Marin – pochodzenie i znaczenie Marin jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „marinus”, które oznacza „morski” lub „związany z morzem”. Imię to jest popularne w wielu krajach, takich jak Chorwacja, Włochy, Francja czy Hiszpania. Pochodzenie imienia Marin Imię Marin ma długą historię i jest związane z różnymi kulturami.

Marin Read More »

Marina

Imię Marina – pochodzenie i znaczenie Imię Marina jest jednym z najpiękniejszych imion żeńskich, które wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to forma żeńska od imienia Marinos, które oznacza „morski” lub „związany z morzem”. Imię to jest bardzo popularne w wielu krajach na całym świecie, a jego znaczenie nawiązuje do piękna i siły natury. Pochodzenie

Marina Read More »

Marine

Imię Marine – pochodzenie i znaczenie Marine jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „marinus”, które oznacza „morski” lub „związany z morzem”. Imię to jest popularne w wielu krajach, głównie we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w krajach anglojęzycznych. Pochodzenie imienia Marine Imię Marine wywodzi się z łacińskiego imienia Marina, które

Marine Read More »

Mario

Imię Mario – pochodzenie i znaczenie Mario jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od imienia Marius. Jest to jedno z najpopularniejszych imion na świecie, szczególnie w krajach takich jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Pochodzenie imienia Imię Mario wywodzi się od rzymskiego nazwiska Marius, które było popularne w czasach starożytnych. Nazwa ta pochodzi od

Mario Read More »

Mariola

Imię Mariola – pochodzenie i znaczenie Mariola jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „marius”, które oznacza „morski” lub „związany z morzem”. Imię to jest bardzo popularne w krajach europejskich, szczególnie w Polsce, Hiszpanii i Włoszech. Pochodzenie imienia Mariola Imię Mariola pojawiło się w Europie w średniowieczu i było popularne

Mariola Read More »

Marion

Imię Marion – pochodzenie i znaczenie Marion jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka francuskiego. Jest to forma żeńska imienia Marius, które z kolei pochodzi od łacińskiego imienia Marius. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie i nosili je m.in. słynny wódz Gajusz Mariusz oraz rzymski filozof Mark Tulliusz Cicero. W języku francuskim imię

Marion Read More »

Marisa

Imię Marisa – pochodzenie i znaczenie Marisa jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „maris” oznaczającego „morze”. Imię to jest bardzo popularne w krajach europejskich, szczególnie we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Pochodzenie imienia Marisa Imię Marisa wywodzi się z łacińskiego imienia Maria, które było popularne już w czasach starożytnych. W

Marisa Read More »

Marissa

Imię Marissa – pochodzenie i znaczenie Marissa jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „maris”, które oznacza „morze”. Imię to jest bardzo popularne w krajach anglojęzycznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Pochodzenie imienia Marissa Imię Marissa wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można doszukać się także w języku greckim.

Marissa Read More »

Marita

Imię Marita – pochodzenie i znaczenie Marita jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „maritus”, które oznacza „mąż” lub „pan”. Imię to jest wariantem imienia Maria, które jest jednym z najpopularniejszych imion na świecie. Pochodzenie imienia Marita Imię Marita pojawiło się w Europie w XII wieku i było popularne szczególnie

Marita Read More »

Marius

Imię Marius – pochodzenie i znaczenie Imię Marius jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa „Marius”, które oznaczało „mężnego” lub „wojownika”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, gdzie nosili je wielcy wojownicy i politycy. Pochodzenie imienia Marius Imię Marius wywodzi się z łacińskiego nazwiska „Marius”, które było używane jako przydomek dla

Marius Read More »

Mariusz

Imię Mariusz – pochodzenie i znaczenie Imię Mariusz jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od imienia rzymskiego Markusa. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce, zajmując 6. miejsce na liście najczęściej nadawanych imion w 2020 roku. Pochodzenie imienia Imię Mariusz wywodzi się od łacińskiego imienia Marcus, które było popularne w starożytnym Rzymie.

Mariusz Read More »

Mariya

Imię Mariya – pochodzenie i znaczenie Mariya jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jest to forma żeńska imienia Maria, które pochodzi od imienia Miriam. W Biblii imię Miriam nosiła siostra Mojżesza i Aarona, a także matka Jezusa Chrystusa. W języku hebrajskim imię Miriam oznacza „ukochana” lub „bogini morza”. Natomiast w języku arabskim

Mariya Read More »

Scroll to Top