V

Vasylisa

Imię Vasylisa – pochodzenie i znaczenie Vasylisa jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. W języku greckim brzmi ono jako „Basileus”, co oznacza „król” lub „władca”. Imię to jest również związane z greckim słowem „basileia”, które oznacza „królestwo”. W starożytnej Grecji imię Vasylisa było bardzo popularne i nosili je głównie mężczyźni. Jednym z […]

Vasylisa Read More »

Vasylyna

Imię Vasylyna – pochodzenie i znaczenie Vasylyna jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka ukraińskiego. Jest to forma żeńska imienia Wasyl, które z kolei pochodzi od greckiego imienia Bazylios oznaczającego „królewski”. Imię to jest bardzo popularne na Ukrainie, ale również występuje w innych krajach słowiańskich, takich jak Polska czy Rosja. Pochodzenie imienia Vasylyna Imię

Vasylyna Read More »

Vasylysa

Imię Vasylysa – pochodzenie i znaczenie Vasylysa jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Jest to forma żeńska imienia Wasyl, które z kolei pochodzi od imienia Bazylios. W języku greckim oznacza ono „królewski” lub „majestatyczny”. Imię to jest bardzo popularne w krajach bałkańskich oraz na Ukrainie. Pochodzenie imienia Vasylysa Imię Vasylysa wywodzi się

Vasylysa Read More »

Vazha

Imię Vazha – pochodzenie i znaczenie Vazha jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to popularne imię w Gruzji, a także w innych krajach o silnym wpływie kultury gruzińskiej, takich jak Rosja czy Armenia. W języku gruzińskim słowo „vazha” oznacza „wielki”, „potężny” lub „szlachetny”. Imię to jest często kojarzone z pojęciami siły,

Vazha Read More »

Veaceslav

Imię Veaceslav – pochodzenie i znaczenie Veaceslav jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka rumuńskiego. Jest to forma zdrobniała od imienia Wenceslaus, które pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „więcej chwały”. Imię to jest popularne w krajach bałtyckich, takich jak Mołdawia, Łotwa czy Litwa. Pochodzenie imienia Veaceslav Imię Veaceslav wywodzi się od słowa „veche”,

Veaceslav Read More »

Vedat

Imię Vedat – pochodzenie i znaczenie Imię Vedat jest męskim imieniem pochodzenia tureckiego. Jest to imię o bogatej historii i głębokim znaczeniu, które jest nadal popularne w krajach takich jak Turcja, Azerbejdżan czy Kazachstan. Pochodzenie imienia Imię Vedat wywodzi się z języka tureckiego i jest złożone z dwóch słów: „ve” oznaczającego „i” oraz „dat” oznaczającego

Vedat Read More »

Venera

Imię Venera – pochodzenie i znaczenie Imię Venera jest jednym z najpiękniejszych imion żeńskich, które wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to imię o bogatym i długim historycznym oraz mitologicznym dziedzictwie. W wielu kulturach uważane jest za symbol piękna, miłości i płodności. Pochodzenie imienia Venera Imię Venera wywodzi się od łacińskiego słowa „venus”, które oznacza

Venera Read More »

Veniamin

Imię Veniamin – pochodzenie i znaczenie Imię Veniamin jest męskim imieniem pochodzenia hebrajskiego. W języku hebrajskim brzmi ono בנימין (Binyamin) i oznacza „syn prawicy” lub „praworęczny”. Jest to również jedno z imion biblijnych, które występuje w Starym Testamencie. Pochodzenie imienia Imię Veniamin wywodzi się z języka hebrajskiego, a jego korzenie można odnaleźć w Biblii. W

Veniamin Read More »

Vepkhvia

Imię Vepkhvia – pochodzenie i znaczenie Vepkhvia jest imieniem żeńskim o niezwykłym brzmieniu, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to imię rzadko spotykane, jednak posiada bogatą historię i głębokie znaczenie. Pochodzenie imienia Vepkhvia Imię Vepkhvia wywodzi się z Gruzji, kraju leżącego w Europie Wschodniej. Jest to kraj o bogatej kulturze i tradycji, a jednym

Vepkhvia Read More »

Vera

Imię Vera – pochodzenie i znaczenie Imię Vera jest jednym z najstarszych imion żeńskich, które wywodzi się z języka łacińskiego. W języku łacińskim słowo „vera” oznacza „prawdziwa” lub „wierna”. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce, Rosji, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii. Pochodzenie imienia Vera Imię Vera wywodzi się

Vera Read More »

Veranika

Imię Veranika – pochodzenie i znaczenie Veranika jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka białoruskiego. Jest to wariant imienia Weronika, które z kolei pochodzi od greckiego słowa „berenike”, oznaczającego „zwyciężająca”. Imię to jest popularne przede wszystkim na Białorusi, ale również w innych krajach Europy Wschodniej, takich jak Rosja czy Ukraina. Pochodzenie imienia Veranika Imię

Veranika Read More »

Veronica

Imię Veronica – pochodzenie i znaczenie Veronica jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „vera”, które oznacza „prawdziwa” oraz „icon”, co oznacza „obraz”. Imię to można więc przetłumaczyć jako „prawdziwy obraz” lub „prawdziwa ikona”. Pochodzenie imienia Veronica Imię Veronica ma swoje korzenie w chrześcijaństwie. Według legendy, kobieta o tym imieniu

Veronica Read More »

Veronika

Imię Veronika – pochodzenie i znaczenie Veronika jest imieniem żeńskim pochodzącym z języka łacińskiego. W Polsce jest stosunkowo rzadko nadawane, jednak w niektórych krajach Europy Zachodniej cieszy się dużą popularnością. Pochodzenie imienia Imię Veronika wywodzi się od łacińskiego słowa „vera”, które oznacza „prawdziwa”. W starożytnym Rzymie było to popularne imię dla dziewcząt, a jego męski

Veronika Read More »

Viachaslau

Imię Viachaslau – pochodzenie i znaczenie Viachaslau jest męskim imieniem pochodzenia słowiańskiego, które wywodzi się z języka białoruskiego. Jest to forma białoruskiej wersji imienia Wacław, które jest popularne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W języku białoruskim imię Viachaslau pisane jest jako Вячаслаў, a jego wymowa brzmi „viacha-slaw”. Składa się ono z dwóch członów: „viacha”, co oznacza

Viachaslau Read More »

Viacheslav

Imię Viacheslav – pochodzenie i znaczenie Viacheslav jest imieniem męskim pochodzenia słowiańskiego. W języku rosyjskim brzmi Вячеслав, a w języku ukraińskim В’ячеслав. Jest to imię złożone, składające się z dwóch członów: „viach” oznaczającego „więcej” oraz „slav” oznaczającego „sława”. Dosłownie można je tłumaczyć jako „więcej sławy” lub „bardziej sławny”. Imię Viacheslav jest bardzo popularne w krajach

Viacheslav Read More »

Victor

Imię Victor – pochodzenie i znaczenie Imię Victor jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa „victor”, które oznacza „zwycięzca”. Jest to imię o silnym i pozytywnym brzmieniu, które kojarzy się z sukcesem, siłą oraz determinacją. Pochodzenie imienia Victor Imię Victor wywodzi się z języka łacińskiego, a jego korzenie sięgają czasów starożytnych Rzymian.

Victor Read More »

Victoria

Imię Victoria – pochodzenie i znaczenie Imię Victoria jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich na świecie. Pochodzi ono z języka łacińskiego i oznacza „zwycięstwo” lub „zwyciężająca”. Jest to imię o silnym i pozytywnym brzmieniu, które od wieków cieszy się dużą popularnością w wielu krajach. Pochodzenie imienia Victoria Imię Victoria wywodzi się od łacińskiego słowa „victoria”,

Victoria Read More »

Victoriia

Imię Victoriia – pochodzenie i znaczenie Imię Victoriia jest związane z łacińskim słowem „victoria”, które oznacza zwycięstwo. Jest to żeńska forma imienia Victor, które było popularne w starożytnym Rzymie. Pochodzenie imienia Victoriia Imię Victoriia wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można odnaleźć również w mitologii greckiej. W mitologii rzymskiej Victoria była boginią zwycięstwa,

Victoriia Read More »

Vienna

Imię Vienna – pochodzenie i znaczenie Vienna jest imieniem żeńskim o niezwykle pięknym brzmieniu, które wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to imię o długiej historii, które ma swoje korzenie w starożytnym Rzymie. Pochodzenie imienia Vienna Imię Vienna wywodzi się od łacińskiego słowa „Vienna”, które oznacza „zwycięstwo”. W starożytnym Rzymie było ono używane jako nazwa

Vienna Read More »

Viera

Imię Viera – pochodzenie i znaczenie Viera jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka słowiańskiego. Jest to forma skrócona od imienia Wiera, które z kolei pochodzi od słowa „wiara”. Imię to jest popularne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak Polska, Czechy, Słowacja czy Rosja. Pochodzenie imienia Viera Imię Viera ma swoje korzenie

Viera Read More »

Vieronika

Imię Vieronika – pochodzenie i znaczenie Vieronika jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od słowa „phos”, które oznacza „światło” oraz „nike”, co oznacza „zwycięstwo”. Imię to można więc tłumaczyć jako „zwycięska światłość” lub „świetlisty triumf”. Jest to imię o silnym i pozytywnym znaczeniu, niosące ze sobą wiele pozytywnych skojarzeń. Pochodzenie imienia

Vieronika Read More »

Viggo

Imię Viggo – pochodzenie i znaczenie Viggo jest męskim imieniem o skandynawskim pochodzeniu. Pochodzi ono od staronordyckiego słowa „vígr”, które oznacza „wojownik” lub „zwycięzca”. Imię to jest popularne w krajach skandynawskich, takich jak Norwegia, Szwecja czy Dania, ale także w innych częściach Europy i na świecie. Pochodzenie imienia Viggo Imię Viggo wywodzi się z języka

Viggo Read More »

Vijay

Imię Vijay – pochodzenie i znaczenie Vijay jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka sanskryckiego. Jest to popularne imię w krajach Azji Południowej, takich jak Indie, Nepal czy Sri Lanka. W języku hindi oznacza „zwycięzca” lub „tryumfator”. Imię to jest również często używane w kulturze hinduistycznej, gdzie symbolizuje siłę i odwagę. Pochodzenie imienia Vijay

Vijay Read More »

Vika

Imię Vika – pochodzenie i znaczenie Vika jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka rosyjskiego. Jest to skrócona forma imienia Wiktoria, które z kolei pochodzi od łacińskiego słowa „victoria”, oznaczającego „zwycięstwo”. Imię Vika jest popularne w wielu krajach na całym świecie, jednak szczególnie często występuje w Rosji, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich. Pochodzenie

Vika Read More »

Viktar

Imię Viktar – pochodzenie i znaczenie Imię Viktar jest męskim imieniem pochodzenia słowiańskiego. W języku polskim występuje w formie Wiktoryn lub Wiktor, natomiast w języku białoruskim brzmi ono jako Viktar. Jest to imię bardzo popularne na Białorusi, gdzie nosi je wiele znanych osobistości. Pochodzenie imienia Imię Viktar wywodzi się od łacińskiego imienia Victor, które oznacza

Viktar Read More »

Viktor

Imię Viktor – pochodzenie i znaczenie Imię Viktor jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „victor”, oznaczającego „zwycięzcę”. Jest to imię o silnym brzmieniu, kojarzone z siłą, odwagą i determinacją. Pochodzenie imienia Viktor Imię Viktor wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można doszukiwać się także w języku greckim. W starożytności

Viktor Read More »

Viktoria

Imię Viktoria – pochodzenie i znaczenie Viktoria jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „victoria”, które oznacza zwycięstwo. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, jednak najczęściej spotykane jest w krajach skandynawskich oraz w Rosji. Pochodzenie imienia Viktoria Imię Viktoria wywodzi się z Rzymu, gdzie było używane

Viktoria Read More »

Viktoriia

Imię Viktoriia – pochodzenie i znaczenie Imię Viktoriia jest pochodzenia łacińskiego i wywodzi się od słowa „victoria”, które oznacza zwycięstwo. Jest to żeńska forma imienia Victor, które było popularne w starożytnym Rzymie. W języku polskim imię Viktoriia jest zapisywane również jako Wiktoria lub Wiktorja. W innych językach może występować w różnych formach, na przykład Victoria

Viktoriia Read More »

Viktorija

Imię Viktorija – pochodzenie i znaczenie Imię Viktorija jest żeńskim odpowiednikiem imienia Wiktor, które wywodzi się z łacińskiego słowa „victor” oznaczającego „zwycięzca”. Imię to jest popularne w wielu krajach, m.in. w Polsce, Rosji, Bułgarii czy na Litwie. Pochodzenie imienia Viktorija Imię Viktorija ma swoje korzenie w języku łacińskim, jednak jego historia sięga jeszcze dalej. W

Viktorija Read More »

Viktoriya

Imię Viktoriya – pochodzenie i znaczenie Imię Viktoriya jest pięknym i niezwykle popularnym imieniem, które pochodzi z języka rosyjskiego. Jest to żeńska forma imienia Wiktoryn, które wywodzi się od łacińskiego słowa „victor” oznaczającego „zwycięzcę”. Imię to nosi wiele znaczeń i symboli, co sprawia, że jest ono bardzo interesujące i bogate w historię. Pochodzenie imienia Viktoriya

Viktoriya Read More »

Viktoryia

Imię Viktoryia – pochodzenie i znaczenie Viktoryia jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to wariant imienia Wiktoria, które pochodzi od słowa „victoria”, oznaczającego „zwycięstwo”. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, jednak szczególnie często występuje w krajach słowiańskich, takich jak Białoruś czy Rosja. Pochodzenie imienia Viktoryia Imię Viktoryia

Viktoryia Read More »

Vincent

Imię Vincent – pochodzenie i znaczenie Imię Vincent jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „vincere”, oznaczającego „zwyciężać”. Jest to imię o silnym brzmieniu, kojarzone z osobami odważnymi, ambitnymi i zdeterminowanymi do osiągnięcia sukcesu. Pochodzenie imienia Vincent Imię Vincent wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można odnaleźć również w języku

Vincent Read More »

Vincenty

Imię Vincenty – pochodzenie i znaczenie Imię Vincenty jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „vincere”, oznaczającego „zwyciężać”. Jest to imię o silnym brzmieniu, kojarzone z osobami odważnymi, ambitnymi i zdeterminowanymi do osiągnięcia sukcesu. Pochodzenie imienia Vincenty Imię Vincenty wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego korzenie można odnaleźć również w języku

Vincenty Read More »

Vincenzo

Imię Vincenzo – pochodzenie i znaczenie Vincenzo jest męskim imieniem pochodzenia włoskiego, które wywodzi się od łacińskiego imienia Vincentius. W języku łacińskim oznacza „zwycięzca” lub „ten, który zwycięża”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w Italii, a także w innych krajach europejskich, takich jak Hiszpania czy Portugalia. Pochodzenie imienia Vincenzo Imię Vincenzo wywodzi się od

Vincenzo Read More »

Viola

Imię Viola – pochodzenie i znaczenie Viola jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „viola”, które oznacza fiołek. Jest to również nazwa instrumentu muzycznego – skrzypiec altowych. Pochodzenie imienia Viola Imię Viola pojawiło się w starożytnym Rzymie i było popularne wśród rzymskich kobiet. W późniejszych wiekach zostało przyjęte przez inne

Viola Read More »

Violeta

Imię Violeta – pochodzenie i znaczenie Imię Violeta jest jednym z najpiękniejszych imion żeńskich, które cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Jest to imię o pięknym brzmieniu i bogatej historii, które posiada wiele różnych wariantów pisowni, takich jak Viola, Violette czy też Wioletta. Pochodzenie imienia Imię Violeta wywodzi się z języka łacińskiego od słowa

Violeta Read More »

Violetta

Imię Violetta – pochodzenie i znaczenie Violetta jest pięknym i eleganckim imieniem, które cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Jest to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „viola”, oznaczającego fiołek. Imię to nosi wiele znanych i utalentowanych kobiet, co tylko potwierdza jego wyjątkowość. Pochodzenie imienia Violetta Imię Violetta pojawiło się w

Violetta Read More »

Viorel

Imię Viorel – pochodzenie i znaczenie Viorel jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka rumuńskiego. Jest to forma zdrobniała od imienia Virgil, które z kolei pochodzi od łacińskiego słowa „virgilius”, oznaczającego „młody mężczyzna”. Imię to jest popularne w krajach bałkańskich, głównie w Rumunii i Mołdawii. Pochodzenie imienia Viorel Imię Viorel wywodzi się od starożytnego

Viorel Read More »

Viorica

Imię Viorica – pochodzenie i znaczenie Viorica jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka rumuńskiego. Jest to wariant imienia Victorica, które z kolei jest żeńską formą imienia Victorius. Imię to jest bardzo popularne w Rumunii, ale występuje także w innych krajach bałkańskich, takich jak Mołdawia czy Bułgaria. Pochodzenie imienia Imię Viorica wywodzi się od

Viorica Read More »

Viorika

Imię Viorika – pochodzenie i znaczenie Viorika jest imieniem żeńskim o słowiańskim pochodzeniu. W języku polskim występuje również w formie Wiorika lub Wierka. Jest to imię rzadko spotykane, jednak posiada bogatą historię i ciekawe znaczenie. Pochodzenie imienia Viorika Imię Viorika wywodzi się z języka starosłowiańskiego, gdzie pierwotnie brzmiało jako „Věrka”. Składa się ono z dwóch

Viorika Read More »

Scroll to Top