M

Malika

Imię Malika – pochodzenie i znaczenie Malika jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka arabskiego. Jest to forma żeńska imienia Malik, które oznacza „król” lub „władca”. Imię to jest popularne w krajach arabskich oraz w kulturze muzułmańskiej. Pochodzenie imienia Malika Imię Malika ma swoje korzenie w starożytnym języku arabskim. Wywodzi się ono od słowa […]

Malika Read More »

Malina

Imię Malina – pochodzenie i znaczenie Malina jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka słowiańskiego. Jest to imię o bardzo długiej historii, które ma swoje korzenie w starożytnych wierzeniach i tradycjach. Imię to jest popularne w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak Polska, Czechy, Słowacja czy Rosja. Pochodzenie imienia Malina Imię Malina

Malina Read More »

Malkhaz

Imię Malkhaz – pochodzenie i znaczenie Malkhaz jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to jedno z najpopularniejszych imion w Gruzji, a także w innych krajach o silnym wpływie kultury gruzińskiej, takich jak Rosja czy Armenia. W języku gruzińskim imię Malkhaz zapisywane jest jako მალხაზ, a jego wymowa brzmi mniej więcej „mal-chaz”.

Malkhaz Read More »

Malkhazi

Imię Malkhazi – pochodzenie i znaczenie Malkhazi jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to popularne imię w Gruzji, a także w innych krajach o silnym wpływie kultury gruzińskiej, takich jak Rosja czy Ukraina. Imię Malkhazi składa się z dwóch części: „mal” oznaczającego „bohater” oraz „khazi” oznaczającego „wielki”. Dosłownie tłumaczone, imię to

Malkhazi Read More »

Malvina

Imię Malvina – pochodzenie i znaczenie Malvina jest imieniem żeńskim o niezwykle pięknym brzmieniu, które wywodzi się z języka celtyckiego. Jest to imię o długiej historii, które ma swoje korzenie w mitologii celtyckiej oraz w literaturze szkockiej. Pochodzenie imienia Malvina Imię Malvina wywodzi się od starożytnego celtyckiego słowa „mala” lub „mal”, co oznacza „równa” lub

Malvina Read More »

Malwina

Imię Malwina – pochodzenie i znaczenie Malwina jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka germańskiego. Pochodzi od starogermańskiego imienia Amalwin, które składa się z dwóch członów: „amal” oznaczającego „praca” oraz „win” oznaczającego „przyjaciel”. Imię to można więc tłumaczyć jako „przyjaciółka pracy” lub „przyjaciółka ludzi”. W Polsce imię Malwina pojawiło się w XIX wieku i

Malwina Read More »

Mamed

Imię Mamed – pochodzenie i znaczenie Imię Mamed jest bardzo rzadko spotykanym imieniem, które wywodzi się z języka arabskiego. Jest to męskie imię, które w Polsce nie jest popularne, jednak w krajach arabskich jest bardzo często nadawane chłopcom. Pochodzenie imienia Mamed Imię Mamed pochodzi od arabskiego słowa „mamud”, które oznacza „prawdziwie błogosławiony”. W islamie jest

Mamed Read More »

Mamert

Imię Mamert – pochodzenie i znaczenie Imię Mamert jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa „Mamertus”, które oznacza „poświęcony bogom Marsa”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, a jego nosicielami byli głównie kapłani i wyżsi urzędnicy. Pochodzenie imienia Mamert Imię Mamert wywodzi się od rzymskiego boga wojny – Marsa. W starożytnym

Mamert Read More »

Mamuka

Imię Mamuka – pochodzenie i znaczenie Mamuka jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to popularne imię w Gruzji, a także w innych krajach o silnej kulturze gruzińskiej, takich jak Rosja czy Ukraina. Imię Mamuka jest złożone z dwóch członów: „ma” oznaczającego „ojciec” oraz „muka” oznaczającego „wojownik”. Dosłownie tłumaczone można je interpretować

Mamuka Read More »

Manana

Imię Manana – pochodzenie i znaczenie Manana jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to popularne imię w Gruzji, ale również występuje w innych krajach o słowiańskim pochodzeniu. Pochodzenie imienia Manana Imię Manana wywodzi się od starożytnego bóstwa gruzińskiego – bogini miłości i płodności. W mitologii gruzińskiej Manana była uosobieniem piękna i

Manana Read More »

Manfred

Imię Manfred – pochodzenie i znaczenie Imię Manfred jest męskim imieniem o niemieckim pochodzeniu. Składa się ono z dwóch części: „man” oznaczającej „człowiek” oraz „fred” oznaczającej „pokój”. Oznacza więc dosłownie „człowiek pokoju”. Jest to imię o silnym brzmieniu, które odzwierciedla charakter swojego nosiciela. Pochodzenie imienia Manfred Imię Manfred wywodzi się z języka germańskiego i było

Manfred Read More »

Manish

Imię Manish – pochodzenie i znaczenie Manish jest męskim imieniem, które wywodzi się z języka sanskryckiego. Jest to popularne imię w krajach Azji Południowej, takich jak Indie, Nepal czy Sri Lanka. W ostatnich latach zyskało również na popularności w innych częściach świata, w tym w Europie i Ameryce Północnej. Pochodzenie imienia Manish Imię Manish pochodzi

Manish Read More »

Manoj

Imię Manoj – pochodzenie i znaczenie Manoj jest męskim imieniem, które wywodzi się z języka sanskryckiego. Jest to popularne imię w krajach Azji Południowej, takich jak Indie, Nepal czy Sri Lanka. W języku hindi oznacza „miłość” lub „serce”, a w sanskrycie można je tłumaczyć jako „ten, który jest pełen miłości”. Imię to jest również często

Manoj Read More »

Mansur

Imię Mansur – pochodzenie i znaczenie Mansur jest męskim imieniem pochodzącym z języka arabskiego. W języku arabskim brzmi ono jako منصور, co oznacza „zwycięski” lub „pomocny”. Jest to popularne imię w krajach arabskich oraz w krajach muzułmańskich. Pochodzenie imienia Mansur Imię Mansur wywodzi się od słowa „nasara”, które oznacza „pomagać” lub „wsparcie”. W języku arabskim

Mansur Read More »

Manuchar

Imię Manuchar – pochodzenie i znaczenie Manuchar jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka gruzińskiego. Jest to imię o bardzo bogatej historii i głębokim znaczeniu, które jest ważne dla wielu kultur i narodów. Pochodzenie imienia Manuchar Imię Manuchar wywodzi się od starożytnego króla Gruzji, który panował w V wieku naszej ery. Był on jednym

Manuchar Read More »

Manuel

Imię Manuel – pochodzenie i znaczenie Imię Manuel jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od imienia Emmanuel, które z kolei pochodzi od hebrajskiego imienia Immanu’el oznaczającego „Bóg jest z nami”. Imię to jest bardzo popularne w krajach hiszpańskojęzycznych oraz w Portugalii, gdzie występuje w formie Manoel. Pochodzenie imienia Manuel Imię Manuel wywodzi się

Manuel Read More »

Manuela

Imię Manuela – pochodzenie i znaczenie Imię Manuela jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka hiszpańskiego. Jest to forma żeńska imienia Manuel, które z kolei pochodzi od hebrajskiego imienia Immanuela oznaczającego „Bóg jest z nami”. W języku hiszpańskim imię to jest również kojarzone z łacińskim słowem „manus”, które oznacza „ręka”. W Polsce imię Manuela

Manuela Read More »

Marat

Imię Marat – pochodzenie i znaczenie Marat jest męskim imieniem o niezwykle interesującym pochodzeniu i bogatej historii. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu imieniu, jego znaczeniu oraz popularności w różnych kulturach. Pochodzenie imienia Marat Imię Marat wywodzi się z języka perskiego, gdzie oznacza „młody byk”. Jest to również skrócona forma imienia Mirza-Marat, które było

Marat Read More »

Marc

Imię Marc – pochodzenie i znaczenie Imię Marc jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu. Wywodzi się ono od imienia Markusa, które z kolei pochodzi od łacińskiego słowa „marcus”, oznaczającego „wojownika” lub „mężnego”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie i nosili je m.in. Juliusz Cezar oraz Marek Antoniusz. W Polsce imię Marc pojawiło się dopiero

Marc Read More »

Marcel

Imię Marcel – pochodzenie i znaczenie Marcel jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu. Wywodzi się ono od słowa „marcellus”, które oznacza „mały Mars” lub „młody wojownik”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, gdzie Mars był bogiem wojny. W Polsce imię Marcel pojawiło się dopiero w XIX wieku, a jego popularność zaczęła rosnąć w XX

Marcel Read More »

Marcela

Imię Marcela – pochodzenie i znaczenie Marcela jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od męskiej formy imienia Marcellus, które było popularne w starożytnym Rzymie. Imię to zostało utworzone od słowa „marcus”, oznaczającego „młody, siły” lub „wojownik”. W Polsce imię Marcela pojawiło się stosunkowo niedawno, dopiero w XX wieku. Jest ono jednak

Marcela Read More »

Marceli

Imię Marceli – pochodzenie i znaczenie Marceli jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu. Wywodzi się od imienia rzymskiego Markellus, które z kolei jest zdrobnieniem imienia Marek. Imię to nosili m.in. św. Marceli I – papież oraz św. Marceli – męczennik chrześcijański. Pochodzenie imienia Imię Marceli wywodzi się od łacińskiego słowa „marcellus”, które oznacza „mały Mars”.

Marceli Read More »

Marcelin

Imię Marcelin – pochodzenie i znaczenie Marcelin jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu, które wywodzi się od słowa „marcellus”, oznaczającego „mały Mars”. Imię to nosiło wielu świętych i biskupów, a także kilku papieży. Pochodzenie imienia Imię Marcelin wywodzi się z języka łacińskiego i jest zdrobnieniem imienia Marcellus. W starożytnym Rzymie było ono popularne wśród arystokracji,

Marcelin Read More »

Marcelina

Imię Marcelina – pochodzenie i znaczenie Marcelina jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od męskiego imienia Marcelin, które z kolei jest zdrobnieniem imienia Marek. Imię to nosiło wielu świętych i biskupów w historii Kościoła katolickiego. Pochodzenie imienia Imię Marcelina wywodzi się od łacińskiego słowa „marcellus”, oznaczającego „małego Marka”. Jest to zdrobnienie

Marcelina Read More »

Marcella

Imię Marcella – pochodzenie i znaczenie Marcella jest żeńskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od męskiego imienia Marcellus. W języku łacińskim oznacza „małego Marka” lub „syna Marsa”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, gdzie nosili je m.in. cesarze. Pochodzenie imienia Marcella Imię Marcella wywodzi się od łacińskiego słowa „marcus”, które oznaczało „młody” lub

Marcella Read More »

Marcello

Imię Marcello – pochodzenie i znaczenie Marcello jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „marcellus”, oznaczającego „mały Mars” lub „młody wojownik”. Imię to jest związane z rzymskim bogiem wojny, Marsa, co nadaje mu silne i męskie konotacje. W starożytnym Rzymie imię Marcello było popularne wśród arystokracji i nosili je m.in. Juliusz Cezar

Marcello Read More »

Marcelo

Imię Marcelo – pochodzenie i znaczenie Marcelo jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa „marcellus”, które oznacza „mały Mars” lub „mały wojownik”. Imię to jest formą zdrobniałą imienia Marek, a także może być skrótem od imienia Marcelin. W Polsce imię Marcelo jest stosunkowo rzadko nadawane, jednak w innych krajach, takich

Marcelo Read More »

Marcin

Imię Marcin – pochodzenie i znaczenie Imię Marcin jest jednym z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Według danych GUS, w 2020 roku nosiło je ponad 1,5 miliona mężczyzn. Jest to również jedno z najstarszych imion polskich, które ma swoje korzenie w języku łacińskim. Pochodzenie imienia Marcin Imię Marcin wywodzi się od łacińskiego imienia Marcus, które

Marcin Read More »

Marcjan

Imię Marcjan – pochodzenie i znaczenie Marcjan jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „Martius”, oznaczającego „należący do Marsa”. Mars był rzymskim bogiem wojny, a imię Marcjan było często nadawane synom żołnierzy lub osobom związanych z wojskiem. W Polsce imię Marcjan pojawiło się w XIII wieku i było popularne szczególnie wśród szlachty.

Marcjan Read More »

Marcjanna

Imię Marcjanna – pochodzenie i znaczenie Marcjanna jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to forma żeńska imienia Marek, które pochodzi od rzymskiego boga wojny – Marsa. Imię to było popularne wśród starożytnych Rzymian, a później rozprzestrzeniło się na inne kraje europejskie. Pochodzenie imienia Marcjanna Imię Marcjanna jest związane z kultem boga

Marcjanna Read More »

Marcjusz

Imię Marcjusz – pochodzenie i znaczenie Marcjusz jest męskim imieniem pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa „marcus”, oznaczającego „młody wojownik” lub „wojownik Marsa”. Imię to było popularne w starożytnym Rzymie, gdzie Mars był bogiem wojny i opiekunem miasta. Pochodzenie imienia Marcjusz Imię Marcjusz wywodzi się z języka łacińskiego, a jego korzenie sięgają czasów starożytnego

Marcjusz Read More »

Marco

Imię Marco – pochodzenie i znaczenie Imię Marco jest jednym z najpopularniejszych imion na świecie, noszonym przez miliony mężczyzn na całym globie. Jest to imię o łacińskim pochodzeniu, które wywodzi się od słowa „Marcus”, będącego formą rzymskiego nazwiska „Martius”. Imię to było szczególnie popularne w starożytnym Rzymie, gdzie nosili je wielcy wojownicy i politycy. Pochodzenie

Marco Read More »

Marcos

Imię Marcos – pochodzenie i znaczenie Marcos jest imieniem męskim, które wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to wariant imienia Marek, które pochodzi od słowa „marcus” oznaczającego „wojownik” lub „mężny”. Imię to jest popularne w wielu krajach na całym świecie, szczególnie w Hiszpanii, Portugalii, Brazylii oraz w krajach Ameryki Łacińskiej. Pochodzenie imienia Marcos Imię Marcos

Marcos Read More »

Marcus

Imię Marcus – pochodzenie i znaczenie Marcus jest męskim imieniem o łacińskim pochodzeniu. W języku łacińskim brzmiało ono „Marcus”, a w języku greckim „Markos”. Imię to wywodzi się od słowa „marcere”, które oznacza „być silnym” lub „być mężnym”. W starożytnym Rzymie imię Marcus było bardzo popularne i nosili je zarówno patrycjusze, jak i plebejusze. Było

Marcus Read More »

Marek

Imię Marek – pochodzenie i znaczenie Imię Marek jest jednym z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Według danych GUS, w 2020 roku nosiło je ponad 500 tysięcy mężczyzn. Jest to również jedno z najstarszych imion chrześcijańskich, które wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzenie imienia Marek Imię Marek wywodzi się od łacińskiego imienia Marcus, które było

Marek Read More »

Margaret

Imię Margaret – pochodzenie i znaczenie Imię Margaret jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich na świecie. Występuje w wielu krajach i językach, a jego historia sięga już kilku wieków wstecz. Jest to imię o bogatym pochodzeniu i głębokim znaczeniu, które nadaje mu wyjątkowy charakter. Pochodzenie imienia Margaret Imię Margaret wywodzi się z języka greckiego, gdzie

Margaret Read More »

Margareta

Imię Margareta – pochodzenie i znaczenie Margareta jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. W języku łacińskim brzmiało ono jako „Margarita”, a w języku starogreckim jako „Margaron”. Imię to jest bardzo popularne na całym świecie i występuje w wielu różnych formach, takich jak Margaret, Margarita, Margherita czy też Małgorzata. Pochodzenie imienia Imię Margareta

Margareta Read More »

Margarete

Imię Margarete – pochodzenie i znaczenie Margarete jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. W języku greckim brzmiało ono jako „Margarites”, co oznaczało „perłę”. Imię to jest również spolszczone jako Małgorzata. Pochodzenie imienia Imię Margarete wywodzi się od starogreckiego słowa „margarites”, które oznaczało perłę. W mitologii greckiej perła była symbolem bogactwa i piękna,

Margarete Read More »

Margarethe

Imię Margarethe – pochodzenie i znaczenie Margarethe jest imieniem żeńskim, które wywodzi się z języka greckiego. W języku greckim brzmiało ono „Margarites”, co oznacza „perłę”. Imię to jest również związane z mitologią grecką, gdzie było używane jako imię bogini Persefony, która była uosobieniem wiosny i odrodzenia. W Polsce imię Margarethe pojawiło się dopiero w XIX

Margarethe Read More »

Margaretta

Imię Margaretta – pochodzenie i znaczenie Imię Margaretta jest jednym z najstarszych imion żeńskich, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi ono od słowa „margarites”, co oznacza „perłę”. Imię to jest bardzo popularne w wielu krajach na całym świecie, a jego historia sięga już czasów starożytnych. Pochodzenie imienia Margaretta Imię Margaretta wywodzi się od imienia

Margaretta Read More »

Scroll to Top