Władysława

Imię Władysława – pochodzenie i znaczenie

Imię Władysława jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych imion w Polsce. Jest to męskie imię, które wywodzi się z języka słowiańskiego. W języku staropolskim brzmiało ono „Władysław”, a jego pierwotna forma to „Vladislav”. Imię to składa się z dwóch członów: „vlad” oznaczającego „panować” oraz „slava” oznaczającego „sława”. Oznacza więc dosłownie „ten, który panuje nad sławą”.

Pochodzenie imienia Władysława

Imię Władysława ma swoje korzenie w czasach piastowskich, kiedy to było bardzo popularne wśród polskich książąt i królów. Pierwszym znanym nosicielem tego imienia był książę Władysław I Herman, syn Kazimierza Odnowiciela. Później imię to nosili m.in. Władysław II Wygnaniec, Władysław III Warneńczyk czy też Władysław IV Waza.

W okresie średniowiecza imię Władysława było również popularne wśród szlachty i możnych rodów. Było uważane za imię prestiżowe, kojarzone z potęgą i władzą. Dlatego też często nadawane było synom królów i książąt.

Znaczenie imienia Władysława

Imię Władysława jest bardzo pozytywnie odbierane przez społeczeństwo. Kojarzone jest z silnymi i szlachetnymi cechami charakteru, takimi jak męstwo, odwaga, honor czy też lojalność. Osoby noszące to imię są często uważane za przywódców, zdolnych do podejmowania trudnych decyzji i panowania nad swoim życiem.

Warto również wspomnieć, że imię Władysława ma swoje odpowiedniki w innych językach. W języku czeskim brzmi ono „Vladislav”, w słowackim „Vladislav” lub „Ladislav”, a w rosyjskim „Vladislav”. W niektórych krajach, takich jak Czechy czy Słowacja, jest to popularne imię męskie.

Święci i błogosławieni noszący imię Władysława

Wśród świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego znajdują się również osoby noszące imię Władysława. Jedną z nich jest św. Władysław z Gielniowa, który był polskim rycerzem i pustelnikiem. Zmarł w 1159 roku i został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w 1993 roku.

Inny błogosławiony noszący imię Władysława to bł. Władysław z Gielniowa, który był polskim dominikaninem i kaznodzieją. Zmarł w 1250 roku i został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1987 roku.

Współczesne znaczenie imienia Władysława

Obecnie imię Władysława jest coraz rzadziej nadawane nowo narodzonym chłopcom. Według statystyk, w 2019 roku było ono na 99. miejscu w rankingu najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Jednakże nadal jest ono bardzo szanowane i cenione przez społeczeństwo.

Wśród znanych osób noszących imię Władysława można wymienić m.in. aktora Władysława Kowalskiego, pisarza Władysława Reymonta czy też polityka Władysława Bartoszewskiego.

Podsumowanie

Imię Władysława jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych imion w Polsce. Wywodzi się ono z języka słowiańskiego i oznacza „ten, który panuje nad sławą”. Jest kojarzone z silnymi i szlachetnymi cechami charakteru oraz uważane za prestiżowe. Imię to ma również swoje odpowiedniki w innych językach i jest noszone przez świętych i błogosławionych. Mimo że obecnie jest coraz rzadziej nadawane, nadal cieszy się dużym szacunkiem w społeczeństwie.

Oceń imię

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Scroll to Top